20 Man Single Elimination Bracket

Njezin glas natjerao je Brooks da poskoči. Ustao je od svog stola. Brooks se podsjetio da uvijek pazi da taj komad kose pada naprijed.
Pregledao je plave otiske područja u kojem je Helena bila skrivena, pokušavajući pronaći bilo što na čemu je vrijedno kružiti."Četiri sata?"upitala je Daphne."Svatko se trudi najviše. Izgledalo je kao da je u transu. Spustila je oči na pod i prestala se kretati."Samo sam pretpostavio da ćete mi reći ako postoje dobre vijesti 20 man single elimination bracket.
Sada možete reci mi što znaš ili mogu početi s ovim."Rebecca nije znala koga Daphne pokušava prevariti. Ruke su joj bile vezane lisicama, a zatim pričvršćene za tlo.Čeljust ju je boljela i pokušala je ispružiti vrat.“Nikad prije nisam vidjela ovaj dio lože”, rekla je Rebecca. Crne su joj suze tekle niz obraze, a komadić ljepljive trake bio joj je preko usta."Istinsko je", rekao je Brad."Raznijela sam pozadinu snimke.

Brooks je znao da njegova majka još uvijek pokušava igrati na Rebeccinoj strani. Daphne je spustila pogled na sebe, okrenula se i skinula pregaču.